29 اردیبهشت 1398

ثبت ساختمان نمونه

اطلاع رسانی

نظرسنجی

سامانه رتبه بندی

کمیسیون ها

آیین نامه ها

تفاهم نامه ها

فراخوان ها

قوانین و مقررات

اعضای انجمن

مهمترین اخبار

انتخاب مهندس گوران به سمت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن

بر اساس رای اعضاء هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران جناب آقای مهندس گوران به سمت دبیرانجمن انتخاب گردیدند.


اجلاس سراسری انبوه سازان ایران

اجلاس سراسری انبوه سازان ایران 


لیست پیشنهادی کاندیدا های صنعت احداث

لیست پیشنهادی کاندیدا های صنعت احداث


فیلم تبلیغاتی

رپرتاژ

shadow

تبلیغات

shadow