ث

ثالث بنا سازه رحیم مافی

88704250

3529451-0261

خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان هفتم، پلاک 18، طبقه چهارم
ثامن سازه عرش سید امیر عباس هاشمی سهی

7-22253335

22253340

میرداماد، نبش خ سهیل، تبریزیان، پلاک1         کدپستی : 31518633511

commission