حضور مقام عالی وزرات راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی در کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، و چهارمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در دومین روز مراسم خود، میزبان مقام عالی وزارت راه و شهرسازی،  جناب آقای دکتر آخوندی می‌باشد.
مقدمتان را گرامی می‌داریم.