26 تیر 1398

shadow

هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی، مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان و ماشین آلات وابسته


هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی، مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان و ماشین آلات وابسته از تاریخ 28آبان الی یکم آذرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان