27 خرداد 1398

لیست اخبار

هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی، مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان و ماشین آلات وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی، مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان و ماشین آلات وابسته از تاریخ 28آبان الی یکم آذرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 


طرح کلی پرونده های مالیاتی سالهای 1391 الی 1396

طرح کلی پرونده های مالیاتی سالهای 1391 الی 1396 


رفع تعرض از مالیات های عملکرد و تکلیفی پیمانکاران

رفع تعرض از مالیات های عملکرد و تکلیفی پیمانکاران 


نشانی جدید انجمن

نشانی جدید انجمن


صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی

ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی


نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 


صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


شورای عالی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور

پیش نویس. شورای هماهنگی تشکل های مهندسی،  صنفی و حرفه ای کشور 


رتبه و تشخیص صلاحیت

رتبه و تشخیص صلاحیت