27 مهر 1397

مهمترین اخبار

لیست پیشنهادی کاندیدا های صنعت احداث

لیست پیشنهادی کاندیدا های صنعت احداث


مصاحبه مهندس کروبی پایگاه خبری و تحلیل صدای ایران

مصاحبه مهندس کروبی پایگاه خبری و تحلیل صدای ایران


نامه موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

به نام خدا جناب آقای مهندس احمد خرم ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با سلام: احتراما با عنایت به اینکه در آینده ای بسیار نزدیک انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیش است تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ فرمایید که در اولین فرصت ممکن کاندیدای مورد نظر آن تشکل برای همکاری و حضور در جلسه های مشترک و پشتیبانی به موسسه معرفی و اعضاء و شرکت های زیر مجموعه را نیز جهت حضور گسترده و موثر مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی و ضرورت شرکت گسترده در انتخابات آتی توجیح و تشویق فرمایند. با احترام  رئیس هیأت مدیره  بهروز گتمیری   رونوشت:  حضور محترم جناب آقای مهندس سعید کروبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس عباس زرکوب، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس سعید علاالدینی، جهت استحضار حضور محترم جناب آقای مهندس سیدمحمود غفاری اسکویی، جهت استحضار        


لیست حوضه های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

لیست حوضه های انتخاباتی نظام مهندسی ساختمان استان تهران