27 خرداد 1398

اهداف انجمن انبوه سازان استان تهران


 • تشويق حرفه اي سازي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و انبوه سازي مسکن.
 • همکاري در اعمال سياستهاي کنترلي بر ورود سازندگان غير متخصص در زمينه فعاليت هاي انبوه سازي با هدف ارتفاي کيفيت توليد مسکن و حفظ منافع ملي.
 • ترويج سياستهاي ملي مسکن و بهينه سازي، انبوه سازي، ارزان سازي، گسترش فن آوري نوين و افزايش ساخت در توليد مسکن.
 • انتقال تجربيات انبوه سازان از طريق ارتباط با اعضاي صنف با يکديگر.
 • دفاع از حقوقي اجتماعي و حيثيت حرفه اي انبوه سازان و سرمايه گذاران مسکن و ارائه مشکلات و نقطه نظرات انجمن صنفي يه دستگاههاي اجرايي ذيربط و مشارکت در تدوين سياست ها و آئين نامه هاي اجرايي بخش مسکن با رعايت حقوق بهره داران مسکن.
 • تشکيل بانک اطلاعات ساختمان و مسکن و بررسي بازار مسکن کشور براي برنامه ريزي و هدايت توليد مسکن.
 • همکاري و مشارکت و تلاش براي اصلاح قوانين و مقررات و انجام اقدامات لازم براي تسهيل و امنيت فعاليت انبوه سازان و سرمايه گذاران مسکن.
 • گسترش و آموزش آخرين پديده هاي فن آوري در بين اعضاء و ترويج رعايت الگوهاي مناسب در جهت حفظ منافع بهره برداران و نگهداري واحدهاي مسکوني. 
 • برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي سرمايه گذاري و توليد انبوه مسکن و حرفه هاي وابسته.
 • ايجاد راهکارهاي مناسب براي بهره گيري از حرفه هاي زير مجموعه انبوه سازي
 • ايجاد ارتباط با تشکل هاي مرتبط حرفه اي در داخل و خارج از کشور.
 • تشويق اعضاء و همکاري در تاسيس شرکت تعاوني انبوه سازان و سرمايه گذاري مسکن
 • کسب مجوزات لازم و ضروري که موجب تسهيل و تشويق سرمايه گذاري و جلب و جذب و دوام سرمايه در امر انبوه سازي مسکن ميشود.
 • کسب مجوزات لازم براي واردات و يا صادرات ابزار، ماشين آلات و قطعات و کالاهاي مرتبط با انبوه سازي با کسب مجوزات رسمي